Publications

 • 10.01.2018.
  |
  Zbornik koji je pred vama ‒ «Lekcije o odbrani: Da li je moguće stvarati umetnost revolucionarno?» ‒ prati istoimenu konferenciju koja je okupila autorke i autore s područja bivše Jugoslavije.
 • Autor: Darko Suvin
  «However, we would have to learn from the Russian revolution that etatisation of the party in power is a permanent mortal danger, to be permanently fought against, and that a form of vigorous plebeian democracy at all levels, allowing for changes of leading political cadre is indispensable.»
 • Autor: Darko Suvin
  «Međutim, Ruska revolucija trebala bi nas naučiti da etatizacija partije na vlasti predstavlja neprestanu smrtnu opasnost protiv koje se treba neprestano boriti, i da je snažna plebejska demokracija, koja na svim razinama omogućuje promjene rukovodećeg političkog kadra, neophodna.»
 • Urednici: Milovan Pisarri / Rena Rädle
  Svrha ove publikacije je da bude oruđe u rukama svih onih koji nisu ravnodušni prema događajima u Beogradu tokom fašističke okupacije 1941–1944. godine i koji žele da se angažuju protiv zaboravljanja, ćutanja i falsifikovanja tog mračnog perioda istorije.
 • Editors: Mirela Ruko et al.
  This study – The working class conditions in Albania (II) – is a result of a two-year-long attempt by the Institute for Institute for Critique and Social Emancipation (ICSE) to depict a broad picture of the conditions of what one might still call the working class of Albania.
 • Author: Manfred Wannöffel
  Nearly after 150 years of Marx´s reading, labour and its organizations are facing the enormous challenge of simultaneously responding to the current globalization regime marked by growing social inequality, continuing environmental degradation, global capital mobility, supply chains of transnational companies crossing national borders, persistent high levels of informal employment in most of the late industrialized countries, and growing precariousness [...].
 • Urednik: Mario Kikaš
  Ova publikacija nastaje kao proizvod obrazovnog programa u organizaciji [BLOK]-a koji se provodi drugu godinu zaredom, pod nazivom »Politička škola za umjetnike«, a onda i sve zainteresirane.
 • Izdavač: Vladiya Mihaylova
  София куиър форум е събитие, коeто чрез средствата на съвременното изкуство изследва пола и сексуалността като паралелни системи, през които оценяваме себе си и другите.
 • Autor: Michael Heinrich
  Sudbinu Marxa u postsocijalističkom periodu karakterizira gotovo potpuni izostanak recepcije. Umjesto kritičke konfrontacije, sveden je na puku teorijsku glasinu.
 • Autor: Ivan Radenković
  Poslednjih decenija XX veka je većina zemalja olabavila restrikcije na strane direktne investicije (SDI), a mnoge zemljes u agresivno započele s politikom poreskih olakšica i subvencija u cilju privlačenja stranog kapitala.
 • Urednici: Wenke Christoph, Tamara Baković Jadžić i Vladan Jeremić
  Godine 2015, u sjeni »ljeta migracija«, na nacionalnoj i EU razini uvedene su nove restriktivne politike migracija i upravljanja granicama, kojima je cilj suzbiti migracije.
 • 21.03.2017.
  |
  Aвтори: Јордан Шишовски et. al.
  Историски, кооперативите се јавуваат како одговор на засилената капиталистичка индустријализација и концентрација на капиталот во деветнаесетиот век.
 • Autor: Stefan Treskanica
  Kompleks Narodne pomoći lomi memoarsko/arhivsko gradivo na barem tri načina: (1) kao (elementarna, prilagačka) funkcija pokreta otpora te indeks veza zagrebačkog frontovskog spleta sa širim terenom (ujedno i indeks specifičnog oblika borbe), (2) kao indeks kontinuiteta s praksama i iskustvom iz međuraća te dokaz specifičnog trajanja »zagrebačke linije«, i (3) kao indeks fleksibilnosti, izdržljivosti i operativne mobilnosti zagrebačkog frontovskog spleta [...].
 • 06.03.2017.
  |
  Марија Башевска/Елена Б. Ставревска
  Развојот на синдикатите, синдикалната структура и нивната транзициона трансформација по осамостојувањето на Република Македонија се области за кои има недоволен број на достапни истражувања.
 • Urednica: Ana Vilenica
  Tri godine nakon prvog izdanja ove knjige u Srbiji, ali i globalno, neoliberalna kontrarevolucija nastavlja sa uništavanjem paradigme jednakosti. Neoliberalno materinstvo punom parom proizvodi nove „porodične vrednosti“.
 • Autor: Josip Jagić
  Mreže NOP-a su u Zagrebu plele jedan paralelni sustav koji je inicijalno imao namjeru direktno se suprotstaviti državnom sustavu.
 • 17.02.2017.
  |
  Urednici: Miloš Miletić/Mirjana Radovanović
  Istraživanje sagledava pojedine segmente razvoja kulture i kulturne politike unutar partizanskog pokreta, s akcentom na period postojanja »Užičke republike« i održavanja Prvog i Drugog zasedanja Antifašističkog veća naroda Jugoslavije (AVNOJ).
 • Urednik: Bhaskar Sunkara
  U periodu nakon raspada realsocijalističkog uređenja na postjugoslovenskom prostoru došlo je do sistematskog brisanja korpusa socijalističke misli i prakse, čime levica gubi hegemoniju nad strateškom vizijom društvene regulacije. Ovo je uslovilo i razgradnju konceptualnog aparata neophodnog za analiziranje procesa restauracije kapitalizma u kojem su se novonastale države našle.
 • The year 2017 begins with a peal of thunder. The newly elected US president Trump abandons the Trans Pacific Partnership, a genuine geo-political monster project which aimed at excluding China as main contender of the USA in the Pacific.
 • Autor: Lev Centrih
  Savez komunista Jugoslavije (SKJ) bio je dominantna politička snaga u socijalističkoj Jugoslaviji. Raspao se nakon 14. izvanrednog kongre- sa SKJ, koji je održan u Beogradu od 20. do 22. siječnja 1990.
 • Author: Ivan Radenković
  There is no doubt that foreign direct investments (FDIs) constitute a central pillar of the Serbian government’s development strategy. In fact, all previous governments over the last couple of decades have heavily relied on FDIs as their sole source of econom-ic development.
 • Автор: Бранимир Јовановиќ
  Студијава дава оценка на политиките за привлекување на странски директни инвестиции кои се применуваа во Македонија во периодот 2007-2015 година.
 • Uredništvo: Stipe Ćurković/Marko Kostanić/Mislav Žitko
  3k: kapital, klasa, kritika časopis je Centra za radničke studije. Njegov sadržaj je teorijski, njegove intencije su teorijske i političke.
 • IDENTITIES is a peer reviewed international journal that seeks to serve as a platform for the theoretical production of Southeastern Europe and enable its visibility and an opening for international debate with authors from both the "intellectual centers" and the "intellectual margins" of the world.
 • 19.01.2017.
  |
  Urednik: Ivan Radenković
  Ovaj zbornik tekstova predstavlja rezultat projekta političke edukacije Roma i Romkinja koji Forum Roma Srbije realizuje već duži niz godina.
 • 17.01.2017.
  |
  Urednica: Čarna Brković
  Inicijativa »Kvirovanje Crne Gore« je pokrenuta 2014. godine u saradnji nekoliko osoba iz svijeta aktivizma i društvenih nauka. Naš cilj je bio da zajednički formulišemo ideje o tome kako se boriti protiv homofobije i transfobije u Crnoj Gori, potpuno svjesni karakteristika crnogorskog društvenog i kulturnog konteksta u kome živimo i radimo.
 • Urednice: Andreja Dugandžić/Tijana Okić
  Za vrijeme postojanja SFRJ nikada nije napisana sveobuhvatna historija AFŽ-a Jugoslavije, čija masovnost za nas danas predstavlja nedostižnu tlapnju, sablast koja nas iz prošlosti gura u budućnost borbe, pa se ona uveliko utopila u historiju NOB-a, historiju žena tout court i u figuru partizanke.
 • Authors: Barbara Beznec et al.
  The growth and development of transit migration along the Balkan route in 2015 and 2016 highlighted the major role Macedonia and Serbia played, not merely as the main countries of passage, but as important buffer areas within the framework of the European border regime.
 • Autor: Goran Korov
  Završetkom Prvog svjetskog rata i raspadom Austrougarske 1918. godine, Kraljevina Srbija predvodila je političko ujedinjenje s Crnom Gorom i južnoslavenskim zemljama u sastavu nekadašnje Austrougarske – Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine i Vojvodine.
 • Editors: Wenke Christoph et al.
  In the shadow of the »summer of migration« in 2015, new restrictive migration and border policies were introduced at the national and EU levels aimed at containing migration.
 • Author: Vjeran Pavlaković
  Eighty years after rebel army officers began an uprising that plunged their country into a bloody fratricidal conflict, the Spanish Civil War (1936-1939) continues to spark passionate debates both in Spain and internationally.
 • Uredništvo: Stipe Ćurković/Marko Kostanić/Mislav Žitko
  3k: kapital, klasa, kritika časopis je Centra za radničke studije. Njegov sadržaj je teorijski, njegove intencije su teorijske i političke.
 • Uredništvo: Stipe Ćurković/Marko Kostanić/Mislav Žitko
  3k: kapital, klasa, kritika časopis je Centra za radničke studije. Njegov sadržaj je teorijski, njegove intencije su teorijske i političke.
 • Autor: Zlatko Martinov
  Povodom stogodišnjice početka Prvog svetskog rata javnost i u Srbiji i u svetu kao da zaokupljaju stara pitanja: prvo, ko je odgovoran za izbijanje rata, odnosno da li je Sarajevski atentat na austrougarskog prestolonaslednika Franza Ferdinanda povod ili uzrok tom ratu i, drugo, da li je atentator Gavrilo Princip kao pripadnik organizacije Mlada Bosna heroj ili puki terorista.
 • 22.04.2016.
  |
  Autori: Gordana Gaće i dr.
  Novi sindikalni aktivisti susreću se s novim izazovima, koji su u ne tako davnoj prošlosti bili nemogući ili vrlo rijetki. Na primjer, kašnjenje plaće ili nije postojalo ili se rješavalo prioritetno uz potporu šire društvene zajednice.
 • Autor: Milan Radanović
  Iako je od završetka Drugog svetskog rata prošlo 70 godina, događaji koji su se odigrali na prostoru Srbije i Jugoslavije 1941-1945, i danas, jednako kao i pre dve ili tri decenije kada je započela revizija istorije Jugoslavije, izazivaju pažnju javnosti.
 • Autorica: Ursula Hjus
  Jedna aktuelna ideja koja je privukla znatnu pažnju, posebno među mladima, jeste ideja da je pojam radničke klase – određen direktnom vezom sa proizvodnjom – zastareo. Kako su svi aspekti života, glasi argument, na neki način uvučeni u kapitalističke novčane veze, svi oni koji zapravo nisu deo kapitalističke klase moraju se smatrati neizdiferenciranim “mnoštvom”.
 • Editors: Arlind Qori/Alfred Bushi
  Arsyeja kryesore e themelimit të Institutit për Kritikë dhe Emancipim Shoqëror ka qenë hulumtimi kritik i fenomeneve shoqërore për të thyer hegjemoninë kulturore të elitave ekonomike e politike shqiptare të njëzetepesë viteve të fundit.
 • Lutz Brangsch / Michael Brie (Hrsg.)
  Die allgemeine Furcht vor dem Kommunismus hat auch heute nicht nachgelassen. Dazu haben Kommunisten und Kommunistische Parteien, die an die Macht gelangten und die von ihnen errichteten Gesellschaften auf dem Wege zum Kommunismus sehen wollten, wesentlich beigetragen.
 • Aвтори: Ваня Григорова/Георги Медаров
  Изданието представя резултатите от изследване, проведено през 2015 г. в сътрудничество между Нови леви перспективи и Солидарна България.
 • Автори: Георги Медаров et al.
  Основна теза на изследването е, че – противно на доминиращите медийни, експертни и научно-полулярни диагнози – в България няма дефицит на предприемачески дух.
 • Author: Anej Korsika
  In 2015 a group of politicians, scientists, activists and trade union representatives reflected on solutions for the multiple crises in Europe. The environmental world crisis as well as the un-employment of millions of Europeans are raising significant challenges.
 • Authors: Katarina Jaklin et al.
  In 2015 a group of politicians, scientists, activists and trade union representatives reflected on solutions for the multiple crises in Europe. The environmental world crisis as well as the un-employment of millions of Europeans are raising significant challenges.
 • Authors: Georgi Medarov/Jana Tsoneva
  In 2015 a group of politicians, scientists, activists and trade union representatives reflected on solutions for the multiple crises in Europe.The environmental world crisis as well as the un-employment of millions of Europeans are raising significant challenges.
 • 08.03.2016.
  |
  Urednici: Rada Krstanović/Dejan Marković
  Zajednički fokus objavljenih tekstova je traženje konstruktivnih alternativa sveprisutnim politikama isključivanja pripadnika romske zajednice.
 • Urednik: Matko Šišak
  Od svjetskih primjera iz uobičajenih sumnjivaca, najnaprednijih zemalja svijeta, do najsiromašnijih kutaka našega planeta niču i žive, razvijaju se i rade, odgajaju i poučavaju škole koje idu korak dalje od pukog isticanja brige za Zemlju i ljude, dalje od obilježavanja prigodnih datuma i utrke za zastavama koje imaju svoju cijenu.
 • Autori: Cvijeta Biščević/Bruno Motik
  Odavno je prošao trenutak kada je trebalo prepoznati nužnost osvještavanja posljedica čovjekovog utjecaja na okoliš i raditi na podizanju društvene razine ekološke pismenosti, te uspostaviti kolektivni dogovor o nužnom preuzimanju odgovornosti za smanjenje antropogenih emisija stakleničkih plinova.
 • Urednik: Matko Šišak
  Energija je sposobnost tijela da obavlja rad. Ova rečenica definicija je energije koju smo naučili u školi. Međutim, ako pogledamo iz bliže perspektive, one svakodnevne, energija je ono što nam omogućuje da obavljamo poslove, pogonimo strojeve, krećemo se, zabavljamo, komuniciramo, ona je zapravo pogon za komoditet – udobnost života kakvog danas imamo.
 • Autorica: Sunčana Pešak
  Ova brošura nastala je potaknuta brigom da u modernoj poljoprivredi obični ljudi, seljaci, proizvođači sve više gube kontrolu nad usjevima koje uzgajaju.
 • Urednik: Matko Šišak
  Permakulturni dizajn - priručnik uz tečaj će olakšati učenje i rad polaznicima tečajeva na našem govornom području i predstavlja skup međunarodno prihvaćenih tema koje se predaju na permakulturnim tečajevima diljem svijeta u trajanju od 72 sata.
 • Autorica: Sunčana Pešak
  Može li razvoj biti održiv – vječna tema beskrajnih rasprava. Pritom se razvoj uvijek povezuje s napretkom, dinamičnošću, profitom, dok je predodžba održivosti statičnost, dodatna izdvajanja za zaštitu okoliša, štednja... nešto što većini ljudi nije baš simpatično. Preokrenimo tu predodžbu!
 • Urednik: Nenad Maljković
  Dobra ekonomija je ona ekonomija koja je dobra. To je ekonomija koja podupire kvalitetu života u cijeloj zajednici; koja stvara obilje prilika i mogućnosti da zadovoljimo svoje potrebe bez ugrožavanja drugih; koja pravedno koristi i dijeli resurse; koja prihvaća odgovornost, a njeguje solidarnost; koja poštuje održivost ekosustava.
 • Autorica: Ivana Lovrić
  Nema održivog življenja bez prirodne kozmetike. Često i najgorljiviji pobornici zdravog života i održivosti koriste kozmetiku koja nije ni zdrava ni održiva.
 • Urednici: Matko Šišak/Daniel Rodik
  Današnje društvo, pa posljedično i način života većine ljudi nije održiv. Resurse koristimo neracionalno, neekološki i necjelovito.
 • Urednik: Matko Šišak
  Širom svijeta postoje brojni primjeri kako pojedinci i grupe ljudi sve više brinu za svoju budućnost i budućnost Zemlje. Brinu zbog nestabilnosti klime, ugroženosti svjetskih ekosistema, ekoloških katastrofa.
 • 17.02.2016.
  |
  Aвтори: Мартин Краљевски/Дејан Лутовски/Ивица Костовски
  Денес работниците во Република Македонија се соочуваат со континуирана деградација на работните места, ниски и нередовни плати, понижувања и малтретирања, работат онолку колку што ќе им рече газдата, а оние кои ќе се одважат да се спротистават често се на "мета" на работодавачите.
 • Urednik: Marko Kostanić
  Sve države nasljednice bivše Jugoslavije kretale su se u osnovi sličnim putanjama, kako po pitanju socioekonomskog razvoja, tako i po pitanju političkog i ideološkog tumačenja tih procesa u mainstream diskursu.
 • Autor: Sem Gindin
  Nakon tri decenije kontinuiranog opadanja društvene snage sindikata, njihov generalno anemičan odgovor na svetsku ekonomsku krizu ne može se prećutati.
 • Autor: Jorg Fleker
  Ovaj rad najpre sumira različite vrste fragmentacije radnih odnosa u vezi sa restrukturiranjem organizacija i lanaca vrednosti.
 • Autor: Hjugo Radiće
  Polazna tačka ovog eseja jeste tvrdnja da je pitanje klase centralno…