Politika

DOBRODOŠLI U PUSTINJU TRANZICIJE!

Perspektive br. 5
U kontekstu rasplamsavanja socijalnog bunta 2011. godine diljem Balkana, autori Srećko Horvat i Igor Štiks u svom članku analiziraju posledice dvodecenijske tranzicione politike i posebnu ulogu Evropske unije u tom procesu. Na talasu ushićenja "Arapskim prolećem", autori ispituju perspektive novih levih aktera na Balkanu.
Tagovi: Politika

IZGUBLJENO U TRANZICIJI

Kritička analiza procesa društvene transformacije
"Tranzicija“ predstavlja u javnosti najčešće upotrebljavani termin za opisivanje društvenih promena u istočnoj i jugoistočnoj Evropi nakon pada Berlinskog zida 1989. godine. U proteklih dvadeset godina, transformacijski procesi su, u drastičnoj meri izmenili političke, ekonomske i društvene ambijente zemalja realno postojećeg socijalizma. U političkoj...