20.04.2012 | Beograd

Ciklus: ROD I LEVICA

Izveštaj sa prve tribine održane 12. aprila u 19h u Klubu Doma omladine, Beograd

RLS - SEE / Ciklus: ROD I LEVICA

Ženski informaciono dokumentacioni trening centar (Ženski INDOK centar) uz podršku Fondacije „Roza Luksemburg“ u saradnji sa Domom omladine Beograda  pokrenuo je ciklus predavanja/diskusija na temu ROD I LEVICA.

Cilj projekta ROD I LEVICA je emancipacija kroz edukaciju i otvaranje prostora za kritičko mišljenje i preispitivanje opusa socijalnih pokreta sa posebnim osvrtom na feminizam na prostorima bivše Jugoslavije. Tema roda i levice zapostavljena je i obojena mnogim predrasudama i zato predstavlja izazov, izvor inspiracije i nadamo se zanimljiv podstrek za sve aktiviste/aktivistkinje, studente/studentkinje, istraživače/istraživačice, kao i sve one kojima je bavljenje alternativnim politikama zadovoljstvo i oblast interesovanja. Svi su dobrodošli na našim predavanjima, koja su osmišljena tako da nakon teorijskog uvoda u specifičnu temu, ostavljaju prostor za razgovor i debatu.

Paneliskinja prve, uvodne teme ciklusa "ROD I LEVICA - Pitanje klase u feminizmu", bila je  Nadežda Čačinović, koja s bavila  istorijskom perspektivom pitanja klase u ženskom pokretu i feminističkoj teoriji, kao i njenim implikacijama na feminizam danas. Nadežda je dugogodišnja aktivistkinja i feministička teoretičarka, čiji je fokus bio feminističko čitanje filozofije. Kao profesorka univerziteta u Zagrebu i jedna od osnivačica ženskih studija , kroz univerzitetski rad, imala je prilike da generacijama studentkinja i studenata prenese svoje bogato znanje i iskustva u ovoj oblasti.

Uvodno predavanje, započela je osvrtom na ličnu istoriju, svog ulaska u svet feminizma i aktivizma, kroz koju je provukla i pregled društvene klime, izazova i mogućnosti koje su mlade feministkinje imale u Jugoslaviji 70 tih i 80 tih godina. Govorila je o načinima povezivanja ženskog pokreta s levicom, o subverzivnosti feminističkih ideja u socijalizmu, kao i o prvoj feminističkoj konferenciji i njenim implikacijama na situaciju danas. Iznela je svoje mišljenje o položaju zaposlenih žena, nekad i sad, o ekonomskim faktorima i njihovom uticaju na organizovanje žena, aktivizam i levicu.

Publika je postavljala pitanja, koja su se uglavnom ticala poređenja feminizma u periodu bivše Jugoslavije i danas,odnosu medija prema ženama, kao i mogućnostima za unapređenje saradnje između feminizma i savremene levice, kao i drugih progresivnih i ili alternativnih formi organizovanja i promišljanja društvene stvarnosti.
Tribina je bila veoma dobro posećena, i većinu publike činile su studentkinje i studenti, kao i aktivistkinje i aktivisti civilnog sektora.

U nastavku ciklusa videćemo:

3. maj, Klub, u 19 sati "Antifašizam i ženski pokret nakon Drugog svetskog rata"
Paneliskinja:Gordana Stojaković

17. maj, Klub u 19 sati "Socijalizam i feminizam, feminizam u socijalizmu”
Paneliskinje: Sonja Drljević, Andjelka Milić

7. jun, Klub u 19 sati, "Feminizam i radikalna levica"
Paneliskinja:  Ankica Čakardić
 

21. jun, Klub, u 19 sati, "Nova levica i feministički pokret, savremena stremljenja i izazovi"

Paneliskinje: Grupa aktivistkinja i aktivista ženskog pokreta
 GALERIE

RLS - SEE / Ciklus: ROD I LEVICA
RLS - SEE / Ciklus: ROD I LEVICA
RLS - SEE / Ciklus: ROD I LEVICA

* click to zoom
< > to browse