20.02.2012 | Beograd

Šta je socijalizam? Koncepti – Prakse – Problemi

Kakvu budućnost socijalizam ima u 21. veku? - Novo izdanje Rosa Luxemburg Stiftung-a

RLS - SEE / Šta je socijalizam? Koncepti – Prakse – Problemi

Širom sveta je počela jedna nova diskusija o socijalizmu. Iz krize neoliberalizma izrasta potraga za alternativama. Kapitalizam nije poslednja reč istorije. Ali da li je socijalizam sledeće poglavlje? I šta uopšte on znači? Koji konfl ikti su obeležavali socijalizam u njegovoj istoriji? Koje kontradikcije danas obeležavaju socijalističko mišljenje i delovanje? Kakvu budućnost socijalizam ima u 21. veku?

Šta je socijalizam? Koncepti – Prakse – Problemi

Autori:

Prof. Dr. Michael Brie (1954) je direktor Instituta za društvenu analizu
pri Rosa Luxemburg Stiftung u Berlinu.

Dr. Christoph Spehr (1963) je portparol partije Die Linke (Levica) u Bremenu.

Sadržaj:

Za početak
1. Socijalizam je mrtav! Živeo socijalizam?
2. Socijalizam – jedna istorijska retrospektiva
2.1. Od ranog socijalizma do 1917. godine
2.2. Od ruske revolucije do 1968. godine
2.3. Od Nove levice do 1975. godine
2.4. Od pobede neoliberalizma do danas
2.5. Ponovno oživljavanje socijalističkih vizija
3. Socijalizam u 21. vekuGALERIJA

RLS - SEE / Šta je socijalizam? Koncepti – Prakse – Problemi
RLS - SEE / Šta je socijalizam? Koncepti – Prakse – Problemi

* kliknite na fotografiju da je zumirate
< > na tastaturi za levo-desno