»

KALENDAR

13

Jun

Beograd, Društveni centar "Oktobar", 18h

Stanovanje: pravo a ne roba

04

Jun

Kulturni centar REX // Jevrejska 16 // Beograd // Srbija

Pisma i poruke antifašista iz Banjičkog logora

»
AKTUELNO
25.06.2014 | Beograd
Rosa Luxemburg Stiftung
«Neke knjige pretstavljaju nov dokazni materijal;...
20.07.2011 | Fruška Gora, Vojvodina

Letnja škola: Kriza, odgovori, levica

Poziv na Letnju školu 2011

RLS - SEE / Letnja škola: Kriza, odgovori, levica

Nakon uspeha prve Letnje škole, održane jula 2010. godine u Novom Sadu, i ove godine će se održati Letnja škola RLS.
Naslov ovogodišnje Letnje škole glasi: „Kriza , odgovori, levica“.

Pozivamo mlade levo orijentisane istraživače/ice u oblasti društvenih nauka, društveno angažovane aktiviste i aktivistkinje, kritički nastrojene umetnike i umetnice, kao i druge radnike i radnice koji/e rade i deluju na području jugoistočne Evrope da se prijave za učešće. Od učesnika/ca se očekuje da prisustvuju svim predavanjima i radionicama u toku trajanja škole.

Cilj škole jeste opšta političko-teorijska edukacija sa posebnim akcentom na značenje i značaj ekonomske krize i njenih posledica na državne i regionalne politike, kao i na različite socijalne pokrete. Ovakva edukacija, uz (re)mapiranje glavnih polja kojima se savremena levica bavi, trebalo bi da pomogne povezivanje i umrežavanje regionalnih levičarskih aktivističkih i istraživačkih inicijativa.

Tema škole je aktuelna ekonomska kriza, njeni uzroci i posledice po kapitalistički sistem i njegovu političku ideologiju, kao i levičarsko shvatanje i promišljanje krize i mogućnosti levice da krizu iskoristi za sopstvena preispitivanja, teorijske (re)artikulacije i jačanje političkih kapaciteta.