Politika i društvo


Rosa Luxemburg Stiftung - SouthEast Europe

06.10.2014 | Zrenjanin

Uspesi i izazovi levice u regionu

U Zrenjaninu je organizovan još jedan u nizu susreta Levog samita Srbije

Rosa Luxemburg Stiftung - SouthEast Europe

13.06.2014 | Beograd, Društveni centar "Oktobar", 18h

Stanovanje: pravo a ne roba

Rosa Luxemburg Stiftung - SouthEast Europe

29.05.2014 | Ljubljana

Prvotna akumulacija

Med zgodovino in konceptom

Rosa Luxemburg Stiftung - SouthEast Europe

29.05.2014 | Novi Sad, MSUV

Grad: Mesto klasne borbe

Tribina kolektiva Gerusija

Rosa Luxemburg Stiftung - SouthEast Europe

19.03.2014 | Beograd

Poziv na konkurs "Kritička mašina"

Cilj projekta Kritička mašina je da doprinese obezbeđivanju uslova za kontinuiranu reprodukciju i širenje novog jezika kritike

Rosa Luxemburg Stiftung - SouthEast Europe

14.03.2014 | Beograd, KCB, sala Podroom

Uvod u "Novo čitanje Marksa"

Predavanje i razgovor sa profesorom Michaelom Heinrichom

Rosa Luxemburg Stiftung - SouthEast Europe

25.02.2014 | Niš

Fenomen Rusija

ili kako se osloboditi pogrešnih modela politike kod nas

Rosa Luxemburg Stiftung - SouthEast Europe

22.02.2014 | Skopje, Makedonija

Primož Krašovec - "Marxism and capitalism/neoliberalism"

School for Politics and Critique

Strana 1 2 3 4 5 6