»

KALENDAR

13

Jun

Beograd, Društveni centar "Oktobar", 18h

Stanovanje: pravo a ne roba

04

Jun

Kulturni centar REX // Jevrejska 16 // Beograd // Srbija

Pisma i poruke antifašista iz Banjičkog logora

»
AKTUELNO
25.06.2014 | Beograd
Rosa Luxemburg Stiftung
«Neke knjige pretstavljaju nov dokazni materijal;...
Antifašizam i antirasizam


Strana 2 od 4

Rosa Luxemburg Stiftung - SouthEast Europe

12.10.2012 | Beograd

No pasarán. Preispitivanje prošlosti i istorijski revizionizam

Izveštaj o međunarodnom okruglom stolu (Zlo)upotrebe istorije Španskog građanskog rata i Drugog svetskog rata na prostoru Jugoslavije

Rosa Luxemburg Stiftung - SouthEast Europe

05.10.2012 | Beograd

Izostavljenosti i kontinuiteti nakon 1945. godine

Suočavanje sa zločinima nacista u Nemačkoj i Austriji

Rosa Luxemburg Stiftung - SouthEast Europe

04.10.2012 | Zagreb, 18.septembar 2012.

Što stoji iza rušenja spomenika?

Izložba "Spomenici u tranziciji. Rušenje spomenika NOB-a u Hrvatskoj" u zagrebačkoj Galeriji Nova

Rosa Luxemburg Stiftung - SouthEast Europe

29.06.2012 | Novi Sad

Antifašizam – pred izazovima savremenosti

Promocija zbornika u Muzeju Vojvodine (Novi Sad)

Rosa Luxemburg Stiftung - SouthEast Europe

29.06.2012 | Novi Sad, Muzej Vojvodine, 18:00h

Antifašizam pred izazovima savremenosti

Promocija zbornika

Rosa Luxemburg Stiftung - SouthEast Europe

25.06.2012 | Novi Sad

Antifašizam pred izazovima savremenosti

Novo izdanje Alternativne kulturne organizacije (AKO)

Rosa Luxemburg Stiftung - SouthEast Europe

09.06.2012 | Jasenovac, Hrvatska

Obilazak Jasenovca, Donje Gradine i Stare Gradiške

Dokumentacija studijskog putovanja 9. juna 2012. godine

Rosa Luxemburg Stiftung - SouthEast Europe

09.06.2012 | Jasenovac, Hrvatska i Beograd, REX

Obilazak Spomen područja Jasenovac i Reprezentacija Drugog svetskog rata

Aktivnosti projekta Poseta Starom sajmištu / Staze

Rosa Luxemburg Stiftung - SouthEast Europe

10.05.2012 | Novi Sad, 10.5.2012

POLITIČKA UPOTREBA PROŠLOSTI

Relativizacija, rehabilitacija, fašizacija...

Strana 1 2 3 4