Antifašizam i antirasizam


Strana 2 od 4

Rosa Luxemburg Stiftung - SouthEast Europe

23.02.2013 | 23 февруари 2013г., София Конферентен център „Венус”, бул. „Княз Ал. Дондуков” № 9

ИСТОРИЯ НА ФАШИЗМА В ЕВРОПА И БЪЛГАРИЯ

МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ

Rosa Luxemburg Stiftung - SouthEast Europe

12.10.2012 | Beograd

No pasarán. Preispitivanje prošlosti i istorijski revizionizam

Izveštaj o međunarodnom okruglom stolu (Zlo)upotrebe istorije Španskog građanskog rata i Drugog svetskog rata na prostoru Jugoslavije

Rosa Luxemburg Stiftung - SouthEast Europe

05.10.2012 | Beograd

Izostavljenosti i kontinuiteti nakon 1945. godine

Suočavanje sa zločinima nacista u Nemačkoj i Austriji

Rosa Luxemburg Stiftung - SouthEast Europe

04.10.2012 | Zagreb, 18.septembar 2012.

Što stoji iza rušenja spomenika?

Izložba "Spomenici u tranziciji. Rušenje spomenika NOB-a u Hrvatskoj" u zagrebačkoj Galeriji Nova

Rosa Luxemburg Stiftung - SouthEast Europe

29.06.2012 | Novi Sad

Antifašizam – pred izazovima savremenosti

Promocija zbornika u Muzeju Vojvodine (Novi Sad)

Rosa Luxemburg Stiftung - SouthEast Europe

29.06.2012 | Novi Sad, Muzej Vojvodine, 18:00h

Antifašizam pred izazovima savremenosti

Promocija zbornika

Rosa Luxemburg Stiftung - SouthEast Europe

25.06.2012 | Novi Sad

Antifašizam pred izazovima savremenosti

Novo izdanje Alternativne kulturne organizacije (AKO)

Strana 1 2 3 4