• Authors: Огнян Касабов/Ивайло Атанасов/Ваня Григорова
    От 1 януари 2008 г. в България действа режим на плосък данък със ставка от 10% върху доходите на физическите лица.
  • Authors: Георги Медаров/Жана Цонева/Мадлен Николова
    Дотолкова сме свикнали да чуваме, че България е най-бедната страна в Европейския съюз, че вече почти не обръщаме внимание на този тревожен факт. В ЕС България е страната, в която най-висок дял от хоратаживеят в тежки материални лишения, както и страната с най-високите нива на подоходни неравенства.
  • Uredništvo: Stipe Ćurković/Marko Kostanić/Mislav Žitko
    3k: kapital, klasa, kritika časopis je Centra za radničke studije. Njegov sadržaj je teorijski, njegove intencije su teorijske i političke.