Obaveštenja

preuzmite

Beograd, 21. 1. 2019.
 
Predmet: Poziv ponuđačicama za pružanje usluge redakture i uređivanja «Antifašističkog udžbenika»
 
Napomena: Ženski rod u ovom pozivu koristi se kao opći rod i odnosi se na sve osobe bez obzira na spol i rodni identitet.
 
 
Drage,
 
Kancelarija Rosa-Luxemburg-Stiftung za Jugoistočnu Evropu od kraja 2017. godine provodi projekt osmišljavanja edukacijskih programa i materijala za antifašističke aktivistkinje.
 
Sljedeća faza implementacije projekta objavljivanje je «Antifašističkog udžbenika», zamišljenog kao modularnog edukativnog materijala dostupnog čitateljicama neovisno o prethodnom teorijskom znanju i/ili aktivističkom angažmanu. Struktura sadržaja udžbenika nalazi se u prilogu ovog dokumenta poziva.
 
Tražene usluge odnose se na završnu fazu pripreme udžbenika, dakle njegovu pripremu za štampu. Pritom je potrebno redigirati i stilski prilagoditi tekstove poglavlja udžbenika, koje je pisalo dvanaest autorica čiji je materinji jezik neka od, ne nužno standardiziranih, varijanti srpskohrvatskog/hrvatskosrpskog jezika.
 
Ukupnu masu teksta čini između 110.000 i 135.000 slovnih mjesta, odnosno između 60 i 75 autorskih kartica. Tarifa po kojoj RLS SEE plaća ovu vrstu poslova je 14€/kartica. Opis posla redaktorke/urednice dan je u prilogu ovog poziva.
 
Rok za završetak posla je do 15. aprila 2019. godine, s početkom rada na tekstu neposredno nakon obavještenja o prihvaćanju ponude.
 
S obzirom na propise naših donora, Ministarstva vanjskih poslova SR Njemačke, 50% bodova prilikom ocjenjivanja dodjeljivat će se na temelju ponuđene cijene. Preostalih 50% dijelit će se 30% na iskustvo i kompetencije pedagoškog rada s autoricama i 20% na jezične kompetencije u različitim varijantama hrvatskosrpskog/srpskohrvatskog jezika.
 
Dokumentacija koju je potrebno dostaviti je sljedeća:

  1. Ponuda tarifa za rad na ovom projektu. Ponuda može biti odmjerena sa prosječnom naknadom za lektorske/redaktorske i uredničke usluge u mjestu, regiji ili zemlji boravišta ponuđačice ili prosječnom plaćom za ponuđačicinu stručnu spremu (prihvaćaju se službeni podaci javnih institucija zaduženih za praćenje statistike o plaćama ili tarifne liste cehovskih udruženja);
  2. Primjere radova koji su relevantni s obzirom na temu antifašizma i jezične kompetencije ponuđačice;
  3. Životopis;
  4. Motivacijsko pismo, koje će se bodovati u vezi sa iskustvom i kompetencijama rada sa autoricama.

 
Rok za dostavljanje ponuda je četvrtak, 31. januara 2019. godine. Ponude se dostavljaju mailom Krunoslavu Stojakoviću i Luki Matiću iz Kancelarije Rosa-Luxemburg-Stiftung za Jugoistočnu Evropu (to: krunoslav.stojakovic[at]rosalux.org; luka.matic[at]rosalux.org). Ponuđačice će biti obaviještene o prihvaćanju ponuda u najkraćem roku, a ne kasnije od petka, 8. februara.
Upiti vezani uz ovaj poziv upućuju se mailom Krunoslavu Stojakoviću i Luki Matiću iz Kancelarije Rosa-Luxemburg-Stiftung za Jugoistočnu Evropu (to: krunoslav.stojakovic[at]rosalux.org; luka.matic[at]rosalux.org).
 
 
Prilog 1: Opis posla redaktorke/urednice
 
Zadatak redaktorke/urednice je da kroz komentare i adaptacije ujednači tekstove koje su autorice napisale za pojedina potpoglavlja «Antifašističkog udžbenika» tako da udžbenik bude dostupan ciljnoj grupi, dakle svim zainteresiranima bez obzira na teorijska znanja i/ili prethodna aktivistička iskustva. Želimo da udžbenik može podjednako služiti i čitateljicama koje se tek upoznaju s temom, kao i progresivnim organizacijama koje bi ga koristile za edukaciju svojih članica.
Prilikom izvršavanja posla, od redaktorke/urednice očekuje se visoka samostalnost u radu, uz ograničene konzultacije sa autoricama pojedinih potpoglavlja. Primarna adresa za rješavanje dilema vezanih uz uređivanje udžbenika bit će Rosa-Luxemburg-Stiftung.
Potrebno je da redaktorka/urednica tekstove stilski ujednači uz, po mogućnosti, očuvanje leksičke raznovrsnosti, tako da poglavlja koje su pisale različite autorice predstavljaju stilsku cjelinu..
 
Prilog 2: Struktura sadržaja «Antifašističkog udžbenika»
 
I Uvod
 
II Kako fašizam funkcionira?
            II.1 Izbjeglice
            II.2 Anticiganizam
            II.3 Anti-manjinsko djelovanje i neokonzervativizam
            II.4 Anti-radničko i anti-sindikalno djelovanje
 
III Kako se borimo protiv fašizma?
            III.1 Uvod
            III.2 Politički rad
            III.3 Agitprop
            III.4 Samoorganiziranje
            III.5 Solidarne institucije
            III.6 Popularna kultura kao polje borbe
            III.7 Monitoring ekstremne desnice