Alternative

Solidarnost

Solidarnost je organizacija osnovana 2012. godine u Skoplju, Makedonija, gde joj je i sjedište. Solidarnost je lijevo orijentirana organizacija koja djeluje naročito u poljima socijalne politike, antifašizma te sindikalnog organiziranja. U korist tome organizira konferencije, tribine, radionice te se bavi izdavačkim djelatnostima i povezivanjem s drugim...
Tagovi: Alternative

Pokret za slobodu

Pokret za slobodu od 2004. godine deluje kao nezavisna, nestranačka i samoorganizovana radničko-seljačka organizacija koja se zalaže za veću socijalnu pravdu, decentralizaciju vlasti i ekonomije i veći stepen građanske samouprave. Pokret za slobodu podržava, organizuje i povezuje borbe radničkih i seljačkih grupa na lokalnom i međunarodnom nivou. Kao...
Tagovi: Alternative

Kolektiv za društvene intervencije

Kolektiv za društvene intervencije (KOI) je zastupnik Društvenog centara Xaspel koji je oformljen maja 2010. godine u Sofiji, kao jedna od prvih inicijativa ovakve vrste u Bugarskoj. To je platforma koja nudi prostor za različite progresivne društvene, ekološke i političke grupe iz Bugarske, kao i za inicijative pružanja besplatnog obrazovanja, socijalnog i...
Tagovi: Alternative

Institut za društvene znanosti i humanistiku

Institut za društvene znanosti i humanistiku (ISSH) osnovan je 2012. godine u Skoplju, Makedonija, kao znanstvena ustanova. Posvećen je politički orijentiranim analizama kompleksnih, političkih tokova Makedonije uvjetovanim europskim kontekstom. ISSH izdaje znanstveno-aktivistički filozofski časopis IDENTITIES u kojemu pišu istaknuti domaći i...
Tagovi: Alternative

Institut za radničke studije

Institut za radničke studije (IDŠ) su 2012. godine osnovali članovi Delavsko-punkerske univerze. IDŠ ima misiju da rehabilituje marksističku kritiku političke ekonomije u slovenačkom akademskom i javnom diskursu i da utemelji socijalističku političku poziciju u slovenačkom političkom polju. Zajedno sa Delavsko-punkerskom univerzom i naučnom...
Tagovi: Alternative

Institut za kritiku i društvene emancipacije

Institut za kritiku i društvenu emancipaciju (ICSE) iz Tirane, Albanija, je 2014. godine osnovana, neprofitna organizacija. ISCE je osnovan kao podrška političkoj platformi „Organizata Politike“, utemeljenoj 2011. godine kao rezultat višemesečnih demonstracija protiv izbornih manipulacija u Albaniji. U svrhu realizacije programa političkog obrazovanja...
Tagovi: Alternative

Centar za radničke studije

Centar za radničke studije (CRS) osnovan 2012. sa sjedištem u Zagrebu, Hrvatska, posvećen je teorijskoj problematizaciji intelektualne i političke praznine koju je otvorilo 'čišćenje' akademskog prostora i javnih rasprava od svih ostataka marksističke teorijske tradicije. CRS želi doprinijeti reafirmaciji nedogmatske marksističke tradicije u Hrvatskoj...
Tagovi: Alternative

CriticAtac

CriticAtac je politička i intelektualna grupa osnovana u septembru 2010. godine u Bukureštu, Rumunija. Njihova glavna aktivnost je online platforma LeftEast na kojoj se na dnevnoj bazi objavljuju tekstovi koji pokrivaju najširi spektar društvenih tema. Svrha platforme je da ponudi informativnu i kritičku perspektivu o savremenim događajima...
Tagovi: Alternative

Centar za politike emancipacije

Centar za politike emancipacije (CPE) je organizacija nastala u Beogradu 2011. godine. CPE je posvećen promociji političkih i ekonomskih koncepata koji za cilj imaju ukidanje društvenih nejednakosti nastalih kao proizvod kapitalističkog društva. Kroz organizovanje konferencija, javnih predavanja, istraživački rad i izdavačku delatnost, CPE je fokusiran...
Tagovi: Alternative

3k: kapital, klasa, kritika

br. 1/ 2014.
3k: kapital, klasa, kritika časopis je Centra za radničke studije. Njegov sadržaj je teorijski, njegove intencije su teorijske i političke.