Kultura

KURS

KURS je osnovan 2010. godine i udruženje je koje se sredstvima umetničke produkcije osvrće na šire društvene probleme. KURS deluje kroz različite vizuelne forme, pre svega produkovanjem murala, ilustracija, zidnih novina i video reportaža. Osnovni pravac rada udruženja je da proizvodi edukativni i informativni sadržaj koji je obrađen likovnim...
Tagovi: Kultura
26.11.2015
|
Sarajevo, Bosna i Hercegovina
|

Ko se boji...?

Od 26. do 29. novembra u Sarajevu, nakon dva sarajevska i jednog banjalučkog, Centar za promociju interaktivnog obrazovanja i društvenu akciju (CODA) organizira četvrti Otvoreni univerzitet. Kao i do sada, Otvoreni univerzitet će se odvijati u prostorima SARTR-a, Gabelina 16. Ove godine, dio programa – pod nazivom "Tačno u podne u Muzeju revolucije" –...

Centar za interaktivno obrazovanje i društvenu akciju

Centar za interaktivno obrazovanje i društvenu akciju (CODA) je osnovan 2013. godine u Sarajevu sa ciljem da unaprijedi i ojača osnovne demokratske vrijednosti, promovira društvenu, političku i ekonomsku participaciju, obezbijedi prostor u kojima će se dati glas novim pokretima i omogućiti njihovo povezivanje sa sličnim inicijativama u regionu i Europi,...

BLOK - Lokalna baza za osvježavanje kulture

BLOK - Lokalna baza za osvježavanje kulture je kustoski kolektiv baziran u Zagrebu, Hrvatska. BLOK je organizacija koja djeluje u međuprostoru umjetnosti, urbanizma i aktivizma. Djelujući kontinuirano od 2001. godine, BLOK je koncipirao i producirao projekte u javnom prostoru, predavanja, izložbe, dugoročne istraživačke projekte, publikacije, kao i inicirao...
Tagovi: Kultura

Kontekst kolektiv

Kontekst kolektiv je osnovan 2007. godine u Beogradu, Srbija, i autonomna je umetničko-medijska organizacija čiji rad predstavlja proces povezivanja kritičke teorije i prakse, polja umetnosti, kulture i medija sa širim društvenim delovanjem. Kontekst kolektiv organizuje novinarske seminare i uređuje web-portal MAŠINA na kojem redovno objavljuje...
Tagovi: Kultura, Mediji
31.12.2013.
|
Zagreb, Hrvatska
|

Makedonija je eksperiment za razvoj nerazvijenosti

Intervju s Artanom Sadiku o situaciji u Makedoniji
Na skupu “Kriza i alternative – nedelja razgovora o perspektivama za Balkan”, održanom jesenas u Beogradu u organizaciji Zaklade Rosa Luxemburg za Jugoistočnu Evropu, predstavljen je i panel “Bogatstvo i siromaštvo: studija slučaja o socijalnoj polarizaciji u Sloveniji i Makedoniji”, na kojem su te dvije zemlje pokušali usporediti Primož Krašovec iz...