Politika

KRIZA, ODGOVORI, LEVICA

Prilozi za jedan kritički diskurs.
Kada se pre pola decenije američki finansijski sektor našao na korak od kolapsa malo je ko mogao pretpostaviti da će se spirala nastaviti kroz dužničku krizu zemalja evropske periferije, preko krize čitave evrozone, pa sve do dovođenja u pitanje daljih EU integracija, što će nam sve, između ostalog, dati za pravo da restauraciju kapitalizma u Istočnoj...

DOBRODOŠLI U PUSTINJU TRANZICIJE!

Perspektive br. 5
U kontekstu rasplamsavanja socijalnog bunta 2011. godine diljem Balkana, autori Srećko Horvat i Igor Štiks u svom članku analiziraju posledice dvodecenijske tranzicione politike i posebnu ulogu Evropske unije u tom procesu. Na talasu ushićenja "Arapskim prolećem", autori ispituju perspektive novih levih aktera na Balkanu.
Tagovi: Politika

IZGUBLJENO U TRANZICIJI

Kritička analiza procesa društvene transformacije
"Tranzicija“ predstavlja u javnosti najčešće upotrebljavani termin za opisivanje društvenih promena u istočnoj i jugoistočnoj Evropi nakon pada Berlinskog zida 1989. godine. U proteklih dvadeset godina, transformacijski procesi su, u drastičnoj meri izmenili političke, ekonomske i društvene ambijente zemalja realno postojećeg socijalizma. U političkoj...